Nádorová onemocnění

Začneme-li mluvit o nádorových onemocněních ledvin je nutné zvláště podotknout renální karcinom a nefroblastom. Nefroblastom také známí jako Wilmsův nádor je jeden z nejčastějších tumorů dětského věku. Povětšinou se rozvijí u dětí mezi 2 a 5 rokem života. Ve většině případů bývá jednostranný, oboustranné zasažení ledvin bývá povětšinou spojováno s Beckwith-Wiedemann syndromem. Děti s tímto syndromem musí být do šestého roku pravidelně sledovány onkologem, jelikož se projevuje nadměrným růstem a zvýšeným rizikem nádorů. Výskyt tohoto nádoru je velice často spojován i s dalšími vrozenými vývojovými vadami. Nádor inkriminuje do zapouzdřeného, jasně definovaného a ohraničeného kulovitého tvaru. Teprve až v pozdější fázi začíná prorůstat do okolí ledviny a metastázovat. Obvykle se projevuje zvětšením břicha a dalšími nespecifickými potížemi, jako je nechutenství, zvracení, zvýšená teplota či zácpa. Prognóza je velice příznivá, neuroblastom příznivě reaguje na chemoterapii, která se provádí před samotným operačním vyjmutím zasažené tkáně. Chirurgický zákrok je posléze následován další chemoterapií, případně radioterapií.


Renální karcinom, dle zasažených buněk dělíme na konvenční, papilární, chromofóbní a neklasifikovaný. Přibližně 80% všech ledvinových nádorů tvoří konveční či také běžný renální karcinom. Setkat se můžeme i s výrazem Grawitzův nádor, což však není příliš správné pojmenování. Přesný mechanismus vzniku nádoru není příliš jasný. Objasněny jsou pouze některé faktory, jenž zvyšují riziko je výskytu. Všeobecně je vyšší sklon k nádorovému bujení připisován genetickým predispozicím. Z tohoto důvodu je doporučováno jedincům, v jejichž rodině se karcinom již vyskytl po čtyřicátém roku podstupovat preventivní prohlídky. Výskyt nádorů je více jak dvojnásobně častější u mužů, což je však připisováno jejich liknavějšímu přístupu ke svému zdraví a životosprávě celkově. Mezi rizikové faktory se totiž řadí kouření, obezita a vyšší krevní tlak, jenž zvyšují zatížení ledvin.


Ledvinové renální karcinomy jsou velmi nebezpečné, neboť jsou velice dlouho zcela asymptomní. Jako první varovný příznak lze považovat přítomnost krve v moči. Obvykle se však jedná o velice malé množství, které je snadno přehlédnutelné. U některých typů nádorů může být přítomna i chudokrevnost, ta však taktéž nemusí být příliš patrná. Teprve až později se objevuje nespecifická dlouhodobá bolest v bederní oblasti. Touto dobou je však nádor již v pokročilejším stadiu a mohou být přítomny i další typické znaky nádorového onemocnění. Tedy ztráta hmotnosti, noční pocení, nechutenství, dlouhodobé zvýšení tělesné teploty atd. Jelikož jsou ledviny vysoce zásobeny krví, dochází k snadnému transportu rakovinných buněk do vzdálených míst, kde vznikají metastázy. Nejčastěji je zasažen mozek, plíce a kosti. Prognóza je závislá na včasné diagnóze, kdy je ještě možné zasaženou tkáň chirurgicky odstranit. Během zákroku jsou odebírány i přilehlé lymfatické uzliny. Při přítomnosti metastáz se následně volí biologická léčba, chemoterapie nebo radioterapie.